A A A K K K
для людей із порушенням зору
Лиманська громада
Одеська область, Білгород-Дністровський район

Конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності

Дата: 22.09.2022 16:28
Кількість переглядів: 187

Лиманська сільська рада оголошує конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності,  які будуть залучені до проведення незалежної оцінки земельних ділянок комунальної власності в 2022 році на території Лиманської сільської ради, внесених до переліку земельних ділянок несільськогосподарського призначення, які підлягають продажу в 2021 році відповідно рішення Лиманської сільської ради        № 617-VІІІ та №621-VIII від 14 вересня 2022 року з кадастровим номером 5125082700:02:002:0003 загальною площею 0,3563 га для будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення та з кадастровим номером 5125083900:02:002:0400 загальною площею 0,0941 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі.

Конкурс відбудеться за адресою: Одеська область, Білгород-Дністровський р-н,  с. Лиман вул. Героїв України,   47-А,  в залі засідань Лиманської сільської ради           об 11 год. 00 хв. 12 жовтня 2022 року.

Документи на участь у конкурсі приймаються Лиманською сільською радою до 5 жовтня 2022 року (включно).

Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися  відповідно до вимог Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної оцінки земельних ділянок комунальної власності в 2022 році на території Лиманської сільської ради, затвердженого рішенням Лиманської сільської ради  № 618 -VІІІ від 14 вересня   2022 року. (Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності розміщене на офіційному веб-сайті Лиманської сільської ради).

За додатковою інформацією звертатись:  е-mail: of.liman@meta.ua  або lymanska_otg@ukr.net.

                                                   Виконавчий комітет Лиманської сільської ради

 

 

 

Додаток 1 до рішення

Лиманської сільської  ради

№ 618 - 5VІІІ від 14 вересня 2022 року

                                     

 

ПОЛОЖЕННЯ

про конкурсний відбір суб’єктів оціночної

діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної оцінки земельних ділянок комунальної власності в 2022 році на території Лиманської сільської ради, внесених в Перелік земельних ділянок, які можуть підлягати першочерговому продажу

 

Загальні положення

 

1. Це Положення визначає процедуру конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності — суб’єктів господарювання, визначених такими згідно із Законом України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», суб’єктів оціночної діяльності у сфері оцінки земель, визнаних такими згідно із Законом України «Про оцінку земель» (далі суб’єкти оціночної діяльності).

Ця процедура застосовується Лиманською сільською радою яка є власником нерухомого майна, що належить до комунальної власності територіальної громади у разі, якщо вона є замовником послуг з незалежної оцінки майна або робіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок (далі- послуг з оцінки майна) відповідно до вимог законодавства, а вартість надання послуг з оцінки майна  менша встановленої в абзаці другому частини першої статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі».

 

 1. У цьому Положенні нижченаведені терміни вживаються в такому

значені:

документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки  документи щодо досвіду практичної діяльності з оцінки майна, подібного до об’єктів, оцінку яких здійснюватиме переможець конкурсу: копія договору (копії договорів) про надання послуг з оцінки разом з копією акта приймання-передавання робіт з оцінки, копією висновку про вартість об’єкта оцінки, оригіналом або копією рецензії, складеної рецензентом, що працює в органі приватизації, або оригіналом чи копією рецензії, складеної експертною радою саморегулівної організації оцінювачів, які класифіковані за ознаками, зазначеними в абзацах другому або третьому пункту 67 Національного стандарту № 1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2003 року № 1440; 

конкурсна документація — конкурсна пропозиція та підтвердні документи та документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки та підписання звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки;

об’єкти оцінки - будівлі (у тому числі ті, що утворюють комплекси); приміщення; земельні ділянки під будівлями (зокрема такими, що утворюють комплекси); незабудовані земельні ділянки; споруди (як окремі об’єкти); об’єкти незавершеного будівництва; серійне обладнання (окремий об’єкт або декілька об’єктів); несерійне обладнання (окремий об’єкт або декілька об’єктів); колісні транспортні засоби; судноплавні засоби; літальні апарати; запаси (зокрема товари);        

претендент — суб’єкт оціночної діяльності, який виявив бажання взяти участь у конкурсі та подав до Лиманської  сільської ради необхідні документи, передбачені умовами конкурсу та опубліковані в інформаційному повідомленні про проведення  конкурсу; 

учасник конкурсу — претендент, якого допущено до участі в конкурсі; 

робоча група — група депутатів та спеціалістів Лиманської сільської ради (в кількості 3-х осіб), утворена для розгляду підтвердних документів претендентів та виконання повноважень,  визначених цим Положенням;

конкурсна пропозиція — пропозиція учасника конкурсу щодо вартості надання послуг з оцінки, а також строку їх виконання (у календарних днях), якщо він не був визначений в інформації про проведення конкурсу;

3. Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності здійснюється конкурсною комісією (далі — комісія), утвореною рішенням сесії Лиманської сільської ради № 618-VІІІ від 14 вересня 2022 року.

Конкурсна комісія Лиманської сільської ради утворюється у складі 6 осіб.

Конкурсна комісія утворюється з числа депутатів Лиманської сільської ради та працівників  виконавчого комітету Лиманської сільської  ради. Зі складу членів комісії обираються голова комісії та секретар комісії.

4.Очолює комісію голова комісії. Голова комісії у межах наданих повноважень:

скликає засідання комісії;

головує на засіданнях комісії;

видає розпорядження та доручення, обов’язкові для виконання членів комісії;

організовує підготовку матеріалів для опрацювання комісєю;

представляє комісію у відносинах з установами та організаціями.

5. Секретар комісії є її членом та в межах наданих йому повноважень:

очолює робочу групу та забезпечує здійснення наданих їй цим Положенням повноважень;

забезпечує виконання доручень голови комісії;

готує довідкові матеріали для розгляду на засіданні комісії;

складає протоколи засідань комісії.

Склад комісії затверджується рішенням Лиманської сільської ради № 618-VІІІ від 14 вересня 2022 року.

6. На період довготривалої відсутності голови та (або) секретаря комісії (через хворобу, у разі відпустки, з інших поважних причин) їх повноваження надаються головою комісії будь-якому члену комісії. На період довготривалої відпустки інших членів комісії за розпорядженням голови комісії  відбувається заміна тимчасово відсутніх членів комісії з числа  виконкому Лиманською сільською ради.

7. За рішенням Лиманської сільської ради № 618–VІІІ від 14 вересня 2022 року створюється робоча група. Очолює робочу групу секретар комісії.

До повноважень робочої групи належать:

 • підготовка інформаційного повідомлення про оголошення конкурсу;
 • забезпечення оприлюднення на офіційному веб-сайті сільської ради та

в газеті «Татарбунарський вісник» інформації про оголошення конкурсу;

 • опрацювання поданих претендентами підтвердних документів,

документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки;

 • підготовка для розгляду комісією пропозицій щодо переліку

претендентів, яких пропонується визнати учасниками конкурсу, а також стосовно претендентів, які не можуть бути допущені до участі у конкурсі;

 • розгляд поданих претендентами підтвердних документів з метою

з’ясування їх повноти і відповідності п. 13, 14, 15 цього Положення;

- підготовка інформації про результати конкурсу для повідомлення переможців конкурсу та для оприлюднення.

8. До участі в конкурсі можуть бути допущені:

суб’єкти оціночної діяльності, які діють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами та спеціалізаціями в межах цих напрямів, що відповідають об’єку, оцінку якого здійснюватиме переможець конкурсу;      

суб’єкти оціночної діяльності, які мають необхідні документи, передбачені для суб’єктів оціночної діяльності у сфері оцінки земель згідно із Законом України «Про оцінку земель» (у разі виконання робіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок);   

суб’єкти оціночної діяльності, які перебувають у трудових відносинах із претендентом, із зазначенням їх кваліфікації, підтвердженої кваліфікаційними свідоцтвами (кваліфікаційними документами) оцінювача;

оцінювачі, яких претендент додатково залучає за цівільно-правовими договорами до виконання робіт з оцінки за їх письмовою згодою, із зазначенням їх кваліфікації, підтвердженої кваліфікаційними свідоцтвами (кваліфікаційними документами) оцінювача;

претендент при наявності спеціального дозволу на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею (відповідної форми допусків оцінювачів, які перебувають у трудових відносинах із суб’єктом оціночної діяльності або яких він залучає за цивільно-правовими договорами), або спеціального дозволу, виданого іншому суб’єкту оціночної діяльності, якого за відповідним договором буде залучено до виконання робіт з оцінки об’єктів, що містять інформацію, яка належить до державної таємниці (за потреби);

На розгляд комісії надаються зауваження з боку органів приватизації до звітів про оцінку майна, складених претендентом, а також оцінювачами, яких він залучає до надання послуг з оцінки за їх письмовою згодою, за підсумками їх рецензування та зауваження до звітів з експертної грошової оцінки земельних ділянок, інформацією про які володіють органи приватизації, за підсумками їх рецензування (у разі виконання робіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок відповідно до Закону України«Про оцінку земель»).

На засіданні комісії розглядається  інформація про рішення екзаменаційної комісії, контролюючих та правоохоронних органів, інших державних установ щодо практичної діяльності претендента з оцінки майна або оцінювачів, що перебувають з ним у трудових відносинах, та тих, яких він залучає за цивільно-правовими договорами, а також результати моніторингу якості звітів про оцінку майна.

Підготовка до проведення конкурсу

       9. З метою опублікування умов конкурсу відділ земельних ресурсів та охорони навколишнього середовища, комунального господарства, комунальної власності та будівництва Лиманської сільськоїа ради  подає до комісії інформацію про об’єкти оцінки, зокрема земельні ділянки, за встановленою формою (додаток до 1 до Положення).

10. Iнформація про проведення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної  діяльності погоджується сільським головою Лиманської сільської ради та  має  містити: 

дату, час і місце проведення конкурсу;

        інформацію про об’єкт оцінки відповідно до додатку 1 цього Положення;

кінцевий термін подання документів;

строк виконання робіт в календарних днях (у разі потреби);

перелік підтвердних документів, які подаються на розгляд комісії;

вимоги до учасників конкурсу (кваліфікаційні вимоги до оцінювачів, що залучаються до надання послуг з оцінки майна, а також до суб’єктів оціночної діяльності, зокрема щодо їх практичного досвіду виконання робіт з оцінки об’єкта оцінки, а також подібного до оцінюваного майна);

інформацію про замовника та особу - платника робіт з оцінки;

відомості про місцезнаходження комісії, робочої групи, їх контактні номери телефонів.

11. Особи, які надають інформацію про об’єкт оцінки, відповідають за її достовірність, повноту та відповідність вимогам законодавства.

12. Інформація про проведення конкурсу публікується в районній газеті «Татарбунарський вісник» за 20 днів до оголошеної дати проведення конкурсу та розміщується на офіційному веб-сайті Лиманської сільської ради в мережі Інтернет.

13. Конкурсна документація претендента подається в запечатаному конверті до Лиманської сільської ради за чотири робочі дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно) і складається з:

- конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, в якій зазначено також строк виконання робіт (у календарних днях), якщо його не було визначено в інформації про оголошення конкурсу. Пропозиція щодо ціни надання послуг з оцінки подається з урахуванням усіх податків, які сплачує претендент згідно із законом;

- документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою «Інформацією щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності та (або) оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з експертної грошової оцінки земельної ділянки та підписання звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки» (додаток 2 до Положення);

- підтвердних документів.

На конверті слід зазначити: «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, щодо якого буде проводитися конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності, та найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи - підприємця, який подає конкурсну документацію.

14. До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать:

заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 3 до Положення);

письмова згода керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має спеціальний дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, і залучається претендентом (за потреби);

інформація про претендента (додаток 4 до Положення);

копії кваліфікаційних документів оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок, у тому числі посвідчень про підвищення кваліфікації оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок (подаються у разі проведення конкурсу з метою виконання робіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок).

15. Інформація про претендента містить:

наявність сертифіката суб’єкта оціночної діяльності та (або) відповідного документа, передбаченого статтею 6 Закону України «Про оцінку земель»;

наявність спеціального дозволу на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею (за потреби);

інформацію про оцінювачів, що перебувають у трудових відносинах з претендентом, а також яких він залучає до надання послуг з оцінки та підписання звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки: кваліфікація, стаж роботи, членство у саморегулівних організаціях оцінювачів, наявність відповідної форми допуску до державної таємниці тощо (за необхідності).

16. Один і той самий оцінювач може бути залучений до виконання робіт з оцінки одного об’єкта лише одним претендентом.

17. Пропозицію щодо ціни надання послуг з оцінки; документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом з інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з експертної грошової оцінки земельної ділянки та підписання звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки; підтвердні документи має засвідчити підписом керівник суб’єкта оціночної діяльності.

18. До участі в конкурсі з метою надання послуг з оцінки майна можуть бути допущені претенденти, які діють на підставі сертифікатів суб’єкта оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки, а також вимогам до учасників конкурсу, передбачених пунктом 20 цього Положення.

19. До участі в конкурсі з метою виконання робіт з експертної грошової оцінки земельної ділянки допускаються претенденти, які є суб’єктами оціночної діяльності у сфері оцінки земель відповідно до статті 6 Закону України «Про оцінку земель» та відповідають вимогам до учасників конкурсу, передбачених пунктом 20 цього Положення.

20. Вимогами до учасників конкурсу передбачено наявність:

складеної відповідно до цього Положення конкурсної документації, яку надано у визначений в інформації про проведення конкурсу строк;

відповідної кваліфікації оцінювачів щодо об’єкта оцінки, що має підтверджуватися чинними кваліфікаційними свідоцтвами (кваліфікаційними документами) оцінювача, виданими згідно із Законом України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» або виданими відповідно до Закону України «Про оцінку земель» (для виконання робіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок);

переліку оцінювачів, які будуть залучені до надання послуг з оцінки та підписання звіту про оцінку майна або звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки, та їх особистого досвіду щодо виконання робіт з оцінки подібного майна (досвіду проведення робіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок, у тому числі подібних земельних ділянок, зокрема за цільовим призначенням (за потреби проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок));

переліку інших фахівців, які можуть бути залучені до проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки відповідно до вимог чинного законодавства (для виконання робіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок) (за потреби);

досвіду суб’єкта оціночної діяльності щодо проведення робіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок, у тому числі подібних земельних ділянок, зокрема за цільовим призначенням;

спеціального дозволу на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, виданого суб’єкту оціночної діяльності (відповідної форми допусків до державної таємниці оцінювачів, які перебувають у трудових відносинах із суб’єктом оціночної діяльності або яких він залучає за цивільно-правовими договорами), або спеціального дозволу, виданого іншому суб’єкту оціночної діяльності, якого за відповідним договором буде залучено до виконання робіт з оцінки, пов’язаних із державною таємницею (за потреби).

Загальні питання проведення конкурсу

21. Засідання комісії проводиться у разі присутності не менше двох третин її кількісного складу. Конкурс проводиться за наявності не менше двох учасників.

22. На засіданні комісія:

- аналізує підтвердні документи, документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки претендентів;

- приймає шляхом голосування рішення про допуск претендентів до участі в конкурсі або виключення з учасників конкурсу;

- розпечатує конверти учасників конкурсу з конкурсною пропозицією та розглядає її;

 • проводить таємне голосування за кожного учасника конкурсу “за” чи

“проти”. Учасник конкурсу, пропозиції якого найбільш повно відповідають умовам конкурсу, а також є оптимальними з урахуванням якості виконуваних робіт з оцінки і їх вартості, та який отримав найбільшу кількість голосів “за” присутніх на засіданні членів комісії (але не менше половини голосів членів комісії, присутніх на засіданні), визнається його переможцем. Якщо за таких умов має місце однакова кількість голосів “за”, отримана одночасно кількома учасниками конкурсу, то голос  голови  є вирішальним.  який озвучує своє рішення, зазначене в його бюлетені таємного голосування (додаток 5 до цього Положення).

 • обирає переможця конкурсу;

- приймає рішення про відміну конкурсу в разі наявності обставин, що унеможливлюють його проведення.

23. До критеріїв визначення переможця конкурсу належать:

- досвід учасника конкурсу та оцінювачів, які будуть залучені до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку і висновку про вартість об'єкта оцінки, зокрема тих, які перебувають у трудових відносинах із таким учасником;

- наявність зауважень до практичної діяльності з оцінки майна учасника конкурсу та (або) оцінювача (оцінювачів), якого(их) він залучає до виконання робіт з оцінки, за останні 3 роки до дати проведення конкурсу;

- наявність на дату проведення конкурсу невиконаних договорів про надання послуг з оцінки, укладених між учасником конкурсу та Лиманською сільською радою;

- наявність фактів неналежного виконання учасником конкурсу умов договору (договорів) про надання послуг з оцінки майна та (або) відомостей щодо застосування до оцінювача(ів), якого(их) залучає учасник конкурсу;

- запропонована учасником конкурсу вартість надання послуг з оцінки.

25. Претенденти не допускаються до участі в конкурсі у разі:

- якщо подана конкурсна документація є неповною, зокрема не містить хоча б одного з документів, передбачених пунктом 13 цього Положення а також не містить інформації щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності та (або) оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт експертної грошової оцінки земельної ділянки та підписання звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки, яка має подаватися за формою, наведеною в додатку 2 цього Положення;

- якщо подана конкурсна документація є недостовірною;

- якщо подана конкурсна документація оформлена неналежним чином та не відповідає вимогам цього Положення (зокрема, конкурсну документацію подано не в запечатаному конверті;  цінову пропозицію подано у відкритому вигляді; документи, передбачені пунктами 13 і 14 цього Положення, оформлено не за формами та (або) не завірено підписом керівника; в інформації про претендента відсутній підпис (підписи) оцінювачів);

- якщо подана конкурсна документація є такою, що не відповідає оприлюдненій інформації про проведення конкурсу та вимогам цього Положення (зокрема, неправильно зазначено об’єкт оцінки; не зазначено строк надання послуг з оцінки (якщо його не зазначено в інформації про проведення конкурсу); строк надання послуг з оцінки зазначено не у календарних днях або він перевищує той, що зазначено в інформації про проведення конкурсу);

- якщо претендент несвоєчасно подав пакет документів для участі у конкурсі.

Рішення про недопущення претендента до участі в конкурсі приймає комісія під час засідання шляхом голосування.

26. Для надання послуг з оцінки і підписання звіту про оцінку майна та висновку про вартість об’єкта оцінки претендент може залучати оцінювачів, які є його штатними працівниками та відповідно до статті 19 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» були заявлені в довідці про оцінювачів, які працюють в його штатному складі, а також оцінювачів, залучених за цивільно-правовими договорами.

27. Конкурс вважається таким, що не відбувся, якщо:

- на участь у конкурсі не надійшло жодної заяви або подано лише одну заяву від претендента;

- за підсумками розгляду комісією поданої претендентами конкурсної документації учасником конкурсу не визнано жодного претендента або визнано лише одного претендента;

- після виключення комісією учасника (учасників) конкурсу залишився лише один учасник.

У таких випадках голова комісії приймає рішення про повторне проведення конкурсу та призначає його дату.

28. Претендент має право відкликати свою заяву до дати проведення конкурсу, письмово повідомивши про це голову комісії. Про факт відкликання заяви голова комісії інформує членів комісії на засіданні. Поданий таким претендентом пакет документів на конкурсі не розглядається.

29. З метою уточнення інформації, поданої учасниками конкурсу в конкурсній документації, комісія може письмово звертатися до окремих осіб, суб’єктів господарювання, органів державної влади та органів місцевого самоврядування, саморегулівних організацій оцінювачів. У такому разі для аналізу уточненої інформації та проведення обчислень комісія може оголосити перерву в засіданні на строк, що не перевищує сім календарних днів.

За результатами аналізу уточненої інформації, що надійшла до комісії, комісія приймає рішення.

30. Рішення комісії оформлюються протоколом. Протокол підписують усі присутні на засіданні члени комісії.

Порядок проведення конкурсу

31. Під час обрання переможця конкурсу з відбору суб’єктів

оціночної  діяльності  враховуються: 

 • кількість та кваліфікація оцінювачів, які перебувають у штатному

складі учасника конкурсу;

 • досвід учасника конкурсу з оцінки подібного майна;
 • досвід учасника конкурсу з оцінки саме того об’єкта, оцінку якого

планується здійснити за підсумками оголошеного конкурсу з відбору суб’єкта оціночної діяльності;

 • кількість оцінювачів, яких планує залучити учасник конкурсу з метою

підготовки звіту про оцінку майна та його підписання, та їх особистий практичний досвід щодо оцінки майна, у тому числі подібного майна;

 • запропонована учасником конкурсу вартість виконання робіт порівняно

із звичайною ціною;

 • кількість конкурсів, у яких учасник конкурсу брав участь та кількість

перемог у цих конкурсах;

 • кількість звітів про оцінку майна (експертну грошову оцінку земельних

ділянок), які на час проведення конкурсу підготовлені (готуються) учасником конкурсу на виконання договорів на проведення оцінки майна з іншими замовниками;

 • наявність зауважень з  боку  центрального  органу  виконавчої влади
з питань земельних ресурсів або його територіального органу 

до звітів про  експертну грошову оцінку земельних ділянок, 

виконаних учасником  конкурсу (у разі обрання суб'єкта оціночної 

діяльності у сфері оцінки землі). 

 Інформація про результати конкурсу

1. Після проведення конкурсу Лиманська сільська рада письмово (або телефоном, факсом, електронною поштою) інформує переможця про результати конкурсу із зазначенням ціни та строку надання послуг з оцінки, а також щодо оцінювачів, яких буде залучено до надання послуг з оцінки.

2. Інформація про результати конкурсу (найменування / прізвище, ім’я, по батькові суб’єкта оціночної діяльності, назва об’єкта оцінки, мета проведення оцінки, вартість та строк надання послуг з оцінки) оприлюднюється на офіційному веб-сайті Лиманської сільської ради в мережі Інтернет.

3. У разі якщо конкурс визнано таким, що не відбувся, за рішенням комісії під час оголошення повторного конкурсу показник очікуваної найбільшої ціни надання послуг з оцінки об’єкта оцінки може бути збільшено до 30 відсотків від попереднього значення. При цьому очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки не може дорівнювати або перевищувати вартість послуг з оцінки майна, встановлену в абзаці другому частини першої статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі».

5. Конкурсна документація учасників конкурсу, передбачена пунктом 13 цього Положення, зберігається в Лиманській сільській раді протягом трьох років.

 

 

 

Додаток 1
до Положення про конкурсний відбір

суб’єктів оціночної діяльності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інформація про об'єкт оцінки*

(для визначення вартості необоротних активів, цілісних майнових комплексів, індивідуально визначеного майна, пакетів акцій, часток (паїв), земельних ділянок)

Найменування об'єкта оцінки _______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
                                                                                                               (найменування юридичної особи)

Місцезнаходження об'єкта оцінки або підприємства, майно якого оцінюється ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                                                                                           (поштовий індекс, місцезнаходження)

Мета проведення незалежної оцінки ________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

(телефон)

 

 

 

 

 

 

 

(телефакс)

Основні види продукції (послуг), що виробляються ________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Кількість об'єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів) ________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства
________________________________________________________________________________
                                                                   

Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів ________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
станом на ________________________________________________________________________________
                                                                                                    (за останній звітний період)

Розмір земельної ділянки (ділянок), усього _______________________________________________

Місце розташування земельної ділянки (ділянок) _________________________________________
 

Цільове призначення земельної ділянки (ділянок) _________________________________________

Правовий режим земельної ділянки (ділянок) ____________________________________________

Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок) (за наявності)_______________________

Наявність об'єктів, що містять державну таємницю (так, ні)_________________________________

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) ______________________________________

 

Відповідальна за подання інформації особа

_____________
(підпис)

_______________________________
(ініціали, прізвище)

 

 

* До інформаційного оголошення про проведення конкурсу вносяться лише  наявні  показники.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2
до Положення про конкурсний відбір

                                                                              суб’єктів оціночної діяльності

ІНФОРМАЦІЯ 
щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності та (або) оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна (експертної грошової оцінки земельної ділянки) та підписання звіту про оцінку майна (експертну грошову оцінку земельної ділянки)

__________________________________________________________________ 
(найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи - підприємця)

№ з/п

Назва об’єкта

Мета проведення оцінки

Дата оцінки

Період проведення оцінки

Замовник/платник

Досвід суб’єкта оціночної діяльності/досвід оцінювача (прізвище, ім'я, по батькові)*

Документ, що підтверджує досвід**


 


 


 


 


 


 


 


 

__________ 
* Зазначається конкретна особа - оцінювач (оцінювачі) або безпосередньо суб'єкт оціночної діяльності, який бере участь у конкурсі. 
** Копія договору (копії договорів) про надання послуг з оцінки разом з копією акта приймання-передавання робіт з оцінки (показник вартості виконання робіт та порядок розрахунку можуть бути заштриховані), копією висновку про вартість об’єкта оцінки, оригіналом або копією рецензії, складеної рецензентом, що працює в органі приватизації, або оригіналом чи копією рецензії, складеної експертною радою саморегулівної організації оцінювачів. Документи мають бути засвідчені керівником.

"___" ____________ 20__ року

___________ 
(підпис)

 

 

 

 

 

Додаток 3
до Положення про конкурсний відбір

суб’єктів оціночної діяльності

 

 

ЗАЯВА
про участь у конкурсі з відбору суб'єктів оціночної діяльності

 

Заявник
_____________________________________________________________________________
                             (найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця)

Керівник
_____________________________________________________________________________,
                                                                                 (прізвище, ім'я та по батькові; посада)

який діє на підставі                                                                      _____________________________________________________________________________________________

(установчий документ або виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та ____________________________________________________________________________________________,

громадських формувань  -  для  фізичних осібпідприємців)

зареєстрованого__________________________________________ за № _________________________________

Свідоцтво платника податку на додану вартість (за наявності) від ____________ ________________

Розрахунковий рахунок №_____________________________________ в ________________________________

МФО _____________________________________________________________________________________________

Ідентифікаційний код заявника за ЄДРПОУ, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний  контролюючий орган і мають відмітку у паспорті)
_____________________________________________________________________________

Місцезнаходження (місце проживання) _____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Телефон

 

 

 

 

 

 

 

 

Телефакс

 

 

 

 

 

 

 

 

Телекс

 

Просимо дозволити взяти участь у конкурсі щодо відбору суб’єктів оціночної діяльності на право проведення незалежної оцінки

______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
                                                                            (повна назва об'єкта)

 

 

"___" ____________ 20__ року
 

                                            ___________
                                                 (підпис)

             

 

 

 

Додаток 4
до Положення про конкурсний відбір                                                                          суб’єктів оціночної діяльності

 

Інформація про претендента

________________________________________________________________________________________________________

                      (найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця)

 

 1. Наявність сертифіката суб’єкта оціночної діяльності.

Сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від _____________________________ №_______________________________________________

 1. Наявність відповідного документа, передбаченого статтею 6 Закону України «Про оцінку земель».

___________________________________ від ____________ №_________________

         (назва документа)

 1. Наявність спеціального дозволу на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею.

Дозвіл __________________________________________________________ від __________________ №______________________________

                (назва суб’єкта оціночної діяльності, що отримав дозвіл)

     4. Наявність оцінювачів, що мають допуски на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею.

 

№ з/п

Прізвище, ім’я, по батькові

Дата видачі допуску

№ допуску

 

 

 

 

 

 1. Наявність оцінювачів,  які є його штатними працівниками та відповідно до статті 19 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» заявлені в довідці про оцінювачів, які працюють в його штатному складі,  і будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна.

 

№ з/п

Прізвище, ім’я, по батькові

Дата видачі кваліфікаційного

 документа оцінювача*

Номер кваліфікаційного

 документа оцінювача

Напрями та спеціалізації, за якими видано кваліфікаційний документ оцінювача**

Членство в саморегулівній організації оцінювачів (найменування організації)

Стаж роботи оцінювача, років

Особистий підпис***

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

*Зазначаються всі кваліфікаційні документи оцінювача.

** І. Оцінка об’єктів у матеріальній формі.

1.1. Оцінка  нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них. 1.2. Оцінка машин  і обладнання.                   1.3. Оцінка колісних транспортних засобів. 1.4. Оцінка літальних апаратів. 1.5. Оцінка судноплавних засобів. 1.6. Оцінка рухомих речей, що становлять культурну цінність. 1.7. Оцінка рухомих речей, крім таких, що віднесені до машин, обладнання,  колісних транспортних засобів, літальних апаратів,   судноплавних засобів, та тих, що становлять культурну цінність.   

ІІ. Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав на об’єкти інтелектуальної власності.

2.1. Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів (крім прав на об’єкти  інтелектуальної власності). 

2.2. Оцінка  прав на об’єкти  інтелектуальної  власності.

*** Розглядається як письмова згода.

 

 1. Наявність оцінювачів, залучених  за цивільно-правовими договорами, які будуть виконувати роботи з оцінки майна та підписувати звіт про оцінку майна.

 

№ з/п

Прізвище, ім’я,       по батькові

Дата видачі кваліфікаційного документа оцінювача*

Номер кваліфікаційного

 документа оцінювача

Напрями та спеціалізації, за якими видано кваліфікацій-

ний документ оцінювача**

Членство в саморегулівній організації оцінювачів (найменування організації)

Стаж роботи оцінювача, років

Особистий підпис***

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

       * Зазначаються всі кваліфікаційні документи оцінювача.

** І. Оцінка об’єктів у матеріальній формі.

1.1. Оцінка  нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них. 1.2. Оцінка машин  і обладнання.                   1.3. Оцінка колісних транспортних засобів. 1.4. Оцінка літальних апаратів. 1.5. Оцінка судноплавних засобів. 1.6. Оцінка рухомих речей, що становлять культурну цінність. 1.7. Оцінка рухомих речей, крім таких, що віднесені до машин, обладнання,  колісних транспортних засобів, літальних апаратів,   судноплавних засобів, та тих, що становлять культурну цінність.   

ІІ. Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав на об’єкти інтелектуальної власності.

2.1. Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів (крім прав на об’єкти  інтелектуальної власності). 

2.2. Оцінка  прав на об’єкти  інтелектуальної  власності.

*** Розглядається як письмова згода.

 

 1. Наявність оцінювачів з експертної грошової оцінки земельної ділянки, що перебувають у трудових відносинах з суб’єктами оціночної діяльності і будуть залучені до підписання звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки.

 

№ з/п

Прізвище, ім’я,          по батькові

Дата видачі кваліфікаційного документа оцінювача

Номер кваліфікаційного документа оцінювача

Назва, дата, номер видачі міжнародного документа

Членство в саморегулівній організації оцінювачів (найменування організації)

Стаж роботи оцінювача, років

Особистий підпис*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Розглядається як письмова згода.

 

 1. Наявність оцінювачів з експертної грошової оцінки земельної ділянки, яких додатково залучає суб’єкт оціночної діяльності до підписання  звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки.

 

№ з/п

Прізвище, ім’я,          по батькові

Дата видачі кваліфікаційного документа оцінювача

Номер кваліфікаційного документа оцінювача

Назва, дата, номер видачі міжнародного документа

Членство в саморегулівній організації  оцінювачів (найменування організації)

Стаж роботи оцінювача, років

Особистий підпис*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Розглядається як письмова згода.

 

 1. Наявність інших фахівців, яких залучає суб’єкт оціночної діяльності до виконання робіт з оцінки майна (експертної грошової оцінки земельної ділянки).

 

№ з/п

Прізвище, ім’я, по батькові

Назва документа; ким виданий

Дата видачі і номер  документа

 

 

 

 

                                                                                                            

  «____» ___________________________20____ року                                            ______________________                                                                                                                

                                                                                                                                                                                        (підпис)

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь